Sozialmanagement (MBA) - Fernstudium

Studiengangsordnungen

Diploma Supplement Master Sozialmanagement (166.1 kB)
Aktualisiert am: 16. Mai 2017
Modulhandbuch MBA Sozialmanagement (Immatrikulation ab 2015) (670.5 kB)
Aktualisiert am: 05. September 2018
Studien- und Prüfungsordnung MBA Sozialmanagement (Immatrikulation ab 2015) (259.7 kB)
Aktualisiert am: 01. Februar 2017